GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-02-2024 04:44

Belediye Meclisi, Karadeniz'de yerel yönetim toplantısında önemli kararlar aldı

Kıyı Karadeniz bölgesindeki bir belediyenin yerel yönetim toplantısı, tüm maddelerin meclis tarafından titizlikle incelenerek karara bağlandığı bir çalışmayla sonuçlandı. Toplantı, ulusal marşın okunmasının ardından saygı duruşu ile başladı.

Belediye meclisinde değerlendirilen konulardan biri, imarla ilgili üç ayrı kararın görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmesiydi. Ayrıca farklı belediyeler arasında doğal afetler konusunda iş birliği ve dayanışmayı desteklemek için bir protokolün yapılması ve bu iş için belediye başkanına yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye, aynı zamanda hukuki destek ihtiyacı olan, avukatlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken ve savunma hakkından faydalanamayan yurttaşların yanında yer alarak sosyal belediyecilik anlayışını benimsediğini gösterdi. Belirli bir yasal düzenleme gereği, bar birliğinin adli yardım bürosuna kaynak aktarımı yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Toplantının bir diğer önemli konusu, şehirlerarası otobüs terminalinde alınan ücretler ve bunların tekrardan gözden geçirilip belirlenmesi oldu. Bu konu, daha fazla değerlendirme yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısını yürüten belediye başkanı, meclis üyelerinin özverili çalışmaları için teşekkür ederek, bir sonraki toplantının tarihi ve saatini duyurdu ve toplantıyı kapattı.

#BelediyeToplantısı #KıyıKaradeniz #YerelYönetim #Kararlar #İmar #DoğalAfetler #SosyalBelediyecilik #AdliYardım #OtobüsTerminali #PlanveBütçe

Belediye Meclisi, Karadeniz'de yerel yönetim toplantısında önemli kararlar aldı
WebmasterWebmaster